Có 1 kết quả:

nǚ bīn xiàng

1/1

nǚ bīn xiàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

bridesmaid