Có 1 kết quả:

nǚ ér

1/1

nǚ ér

giản thể

Từ điển phổ thông

con gái

Từ điển Trung-Anh

daughter

Một số bài thơ có sử dụng