Có 1 kết quả:

nǚ ér qiáng

1/1

nǚ ér qiáng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

crenelated parapet wall