Có 1 kết quả:

nǚ ér hóng

1/1

nǚ ér hóng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

kind of Chinese wine

Một số bài thơ có sử dụng