Có 1 kết quả:

nǚ yǒu

1/1

nǚ yǒu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

girlfriend