Có 1 kết quả:

nǚ shì yōu xiān

1/1

Từ điển Trung-Anh

Ladies first!