Có 1 kết quả:

nǚ dà bù zhōng liú

1/1

Từ điển Trung-Anh

when a girl is of age, she must be married off (idiom)