Có 1 kết quả:

nǚ yīng

1/1

nǚ yīng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

female baby