Có 1 kết quả:

nǚ hái zi

1/1

nǚ hái zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

girl