Có 1 kết quả:

nǚ wū

1/1

nǚ wū

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

witch

Một số bài thơ có sử dụng