Có 1 kết quả:

nǚ diàn yuán

1/1

nǚ diàn yuán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) salesgirl
(2) female shop assistant