Có 1 kết quả:

nǚ xìng huà

1/1

nǚ xìng huà

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to feminize
(2) feminization