Có 1 kết quả:

nǚ péng you

1/1

nǚ péng you

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

girlfriend