Có 1 kết quả:

nǚ hàn zi ㄏㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

masculine woman