Có 1 kết quả:

nǚ hàn zi

1/1

nǚ hàn zi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

masculine woman