Có 1 kết quả:

nǚ fàn

1/1

nǚ fàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

female offender in imperial China (old)