Có 1 kết quả:

nǚ de

1/1

nǚ de

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

woman