Có 1 kết quả:

Nǚ huáng dì

1/1

Nǚ huáng dì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) empress
(2) refers to Tang empress Wuzetian 武則天|武则天 (624-705), reigned 690-705