Có 1 kết quả:

nǚ gōng

1/1

nǚ gōng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

the feminine arts (e.g. needlework)