Có 1 kết quả:

nǚ chèn shān

1/1

nǚ chèn shān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

blouse