Có 1 kết quả:

nǚ jǐng yuán

1/1

nǚ jǐng yuán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

a policewoman