Có 1 kết quả:

nǚ zhēn

1/1

nǚ zhēn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

privet (genus Ligustrum)

Một số bài thơ có sử dụng