Có 1 kết quả:

nǚ zhēn

1/1

nǚ zhēn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

privet (genus Ligustrum)