Có 1 kết quả:

nǚ shuāng ㄕㄨㄤ

1/1

Từ điển Trung-Anh

women's doubles (in tennis, badminton etc)