Có 1 kết quả:

nǚ shuāng

1/1

nǚ shuāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

women's doubles (in tennis, badminton etc)