Có 1 kết quả:

nǚ tǐ chéng

1/1

nǚ tǐ chéng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

nyotaimori or "body sushi", Japanese practice of serving sushi on the body of a naked woman