Có 1 kết quả:

Nú ér gān

1/1

Nú ér gān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

part of Heilongjiang and the Vladivostok area ruled by the Ming dynasty