Có 1 kết quả:

nú lì zhǔ

1/1

nú lì zhǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

slave owner