Có 1 kết quả:

nǎi zuǐr

1/1

nǎi zuǐr

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

erhua variant of 奶嘴[nai3 zui3]