Có 1 kết quả:

nǎi tóu

1/1

nǎi tóu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) nipple
(2) teat (on baby's bottle)