Có 1 kết quả:

nǎi niáng

1/1

nǎi niáng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(dialect) wet nurse