Có 1 kết quả:

nǎi zi

1/1

nǎi zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) breast
(2) milk