Có 1 kết quả:

nǎi xī

1/1

nǎi xī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

milkshake (loanword)