Có 1 kết quả:

nǎi mǔ

1/1

nǎi mǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

wet nurse