Có 1 kết quả:

nǎi shuǐ

1/1

nǎi shuǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

mother's milk