Có 1 kết quả:

nǎi zhī kǎo

1/1

nǎi zhī kǎo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

gratin