Có 1 kết quả:

nǎi niú chǎng

1/1

Từ điển Trung-Anh

dairy farm