Có 1 kết quả:

nǎi fěn

1/1

nǎi fěn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

powdered milk