Có 1 kết quả:

nǎi nóng

1/1

nǎi nóng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

dairy farming