Có 1 kết quả:

nǎi lào huǒ guō

1/1

Từ điển Trung-Anh

fondue