Có 1 kết quả:

nǎi huáng bāo

1/1

Từ điển Trung-Anh

custard bun