Có 1 kết quả:

tā men ㄊㄚ

1/1

tā men ㄊㄚ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) they
(2) them (for females)