Có 1 kết quả:

hǎo bù róng yì

1/1

hǎo bù róng yì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) with great difficulty
(2) very difficult