Có 1 kết quả:

hǎo jiǔ

1/1

hǎo jiǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

quite a while