Có 1 kết quả:

hǎo jiǔ bu jiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

long time no see