Có 1 kết quả:

hǎo shì bù chū mén , è shì chuán qiān lǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. good deeds do not go beyond the door, evil deeds spread a thousand miles
(2) a good deed goes unnoticed, but scandal spreads fast (idiom)