Có 1 kết quả:

hǎo shì duō mó

1/1

hǎo shì duō mó

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

the road to happiness is strewn with setbacks (idiom)