Có 1 kết quả:

hǎo xiē

1/1

hǎo xiē

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) a good deal of
(2) quite a lot