Có 1 kết quả:

hǎo jǐ

1/1

hǎo jǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) several
(2) quite a few