Có 1 kết quả:

hǎo jǐ nián

1/1

hǎo jǐ nián

giản thể

Từ điển Trung-Anh

several years