Có 1 kết quả:

hǎo hē

1/1

hǎo hē

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

tasty (drinks)