Có 1 kết quả:

hǎo huài

1/1

hǎo huài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) good or bad
(2) good and bad
(3) standard
(4) quality